Català

Col·lectius LGBTI per una Renda Bàsica Universal (LGBTIxRBU)

Enguany afrontem l’Orgull LGBTI en una situació excepcional. Arran de l’emergència sanitària derivada de la pandèmia mundial de la Covid-19 ha esclatat amb força una crisi social i econòmica sense precedents. Hem vist com aquesta triple crisi va obligar a paralitzar l’economia durant mesos per protegir i prioritzar la vida, i assistim a l’inici de l’ensorrament d’importants fonaments que sostenen el neoliberalisme, en favor del comú, fent valdre allò públic i la solidaritat. La pandèmia va desmuntar la creença que l’única forma possible i legítima d’accedir a recursos econòmics és l’ocupació assalariada: mesures com els ERTOs o l’Ingrés Mínim Vital han desvinculat una cosa de l’altra. Amb tot, alhora, molta altra gent quedava desprotegida i exposada en quedar-se sense ingressos i sense poder accedir a aquests ajuts.

Com a moviment LGBTI, sempre hem reivindicat el nostre dret a ser i existir. Aquest va ser el nostre lema a la primera manifestació de l’Orgull, a Barcelona l’any 1977. De tota manera, aquest sistema capitalista, intrínsecament lligat a la injustícia, no garanteix la nostra existència en condicions de dignitat. En alguns països, de fet, ni tan sols es garanteixen les nostres vides: la pena de mort per a les persones LGBTI, l’esperança de vida de les dones trans a l’Amèrica Llatina (al voltant dels 35 anys) o de les persones LGBTI a escala mundial (44 anys), són alguns exemples que ho fan palès.

En aquest context d’emergència social agreujada per la crisi de la Covid, es multipliquen les persones que no s’han pogut acollir a ERTOs o ajudes socials perquè treballaven en negre i/o no tenen la possibilitat de complir altres requisits administratius. Cal esmentar el cas del 85% del col·lectiu trans que pateix atur estructural, i es veuen en moltes ocasions obligades a exercir la prostitució. És el cas també de totes les persones migrants LGBTI que es troben en situació «d’irregularitat» legal i exclusió social. És el cas de totes les persones que han estat expulsades de les seves feines, obligades per situacions de discriminació LGBTI-fòbica, o que encara ara es veuen obligades a ocultar la seva orientació sexual o identitat de gènere (6 de cada 10 persones LGBTI a l’Estat). És el cas de persones joves que, en no poder emancipar-se, han de viure en una llar on no se’ls respecta, o de les menors LGBTI que s’han vist obligades a passar el confinament amb famílies LGBTI-fòbiques i que, ara, es veuen excloses de mesures com l’Ingrés Mínim Vital. I és que, efectivament, no podem permetre que ningú quedi enrere, tampoc el col·lectiu LGBTI.

Per això, creiem que és l’hora, com a moviment LGBTI, que reclamem aquesta mesura que garanteixi tenir les nostres necessitats bàsiques cobertes. No només les nostres, sinó les del conjunt de la població, i fer-la especialment accessible per a dones, menors i col·lectius (socials) més vulnerables. Una Renda Bàsica, també amb una clara perspectiva de gènere, com han reivindicat companyes del moviment feminista, que garanteixi el necessari per al sosteniment de la vida, que ens alliberi temps per poder seguir realitzant les nostres vides, i que sigui individual, universal i incondicional. La implementació d’urgència d’aquesta mesura no només ens garantiria un sostre i aliment, sinó també la possibilitat de posar fi a situacions de discriminació laboral LGBTI-fòbiques, de sortir de situacions de violència en l’àmbit familiar o de violència intragènere en el de la parella i de no haver de suportar condicions laborals abusives, precàries o denigrants per por de ser acomiadades o excloses econòmicament i socialment. No hi ha Orgull si estem explotades.

Ens unim, per tant, a les veus que reclamen que aquesta Renda Bàsica Universal no tingui les traves burocràtiques que converteixen les rendes mínimes d’alguns territoris en carreres d’obstacles, ni el biaix familiocèntric que pren la unitat de convivència com a referència, obviant les relacions de poder desiguals que patim les persones LGBTI. És absolutament necessari que aquesta universalitat sigui real, sense criteris d’exclusió perquè arribi a totes, també a les persones migrants. Redistribuïm la riquesa per construir un món més just, feminista i divers!

Per justícia social, solidaritat, dret a l’existència i lluita contra les discriminacions: Renda Bàsica Universal!¡Adhiérete al manifiesto!:

Si quieres hablar de este manifiesto en redes sociales, te animamos a usar el hashtag #LGBTIxRBU

Para dudas o contacto: lgbtixrbu@gmail.com

Anuncio publicitario
A %d blogueros les gusta esto: